Spolupracovníci

...aneb kdo přispěli k obsahu stránek věnovaných Flexaretům.

Martin Čevela - zapůjčení Flexaretu VI a foto pořízené tímtéž přístrojem. Korektury textů.

Karel Ulman - Opravy některých mých Flexaretů, původně foto Flexaretu III

Stanislav Krčka - Foto Flexaretu Standard.

Radek Malý - upřesnění historie Flexaretů a velice podrobné informace o jednotlivých přístrojích.

Vítězslav Křikava - doplňující informace k Flexaretu II.

Georgios Kostikidis - Fotografie mnoha modelů Flexaretů, především Flexaret Astro, Flexaret I, barevné varianty Flexaretu Standard. Upřesnění některých textů.

Roy Banks - Překlad návodu k Flexaretu II do angličtiny.